Anasayfa / ANALİZ / ÖSYM’NİN ENGELLİLERE SUNDUĞU İMKANLAR

ÖSYM’NİN ENGELLİLERE SUNDUĞU İMKANLAR

Engelli adaylar için ÖSYM’nin sunduğu imkanlar ve avantajlar çok iyi bilinmiyor. Engelli birçok aday bu imkan ve avantajlardan, bilgi eksikliğinden dolayı faydalanamıyor. İşte bu yazımızda ÖSYM Kılavuzlarında engelliler ile ilgili belirlenen tüm içerikleri özetlemeye çalışacağım.

ÖZEL YETENEK SINAVLARINDAKİ AVANTAJLAR

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayların TYT’den 150 ve üzeri puan alması gerekirken; engelli öğrenciler için 100 ve üzeri puan almak yeterli oluyor. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli oluyor.

“Adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

Kılavuzdaki bu maddeye göre engelli adayların TYT’den 150 ve üzeri alması gerekmediği gibi; puanları 2 yıl geçerli oluyor ve yerleştirmeleri de genel sıraya göre değil; kendi aralarında yapılacak özel yetenek sınavına göre yapılıyor.

EK PUAN VAR MI?

YKS kılavuzunda konuyla ilgili sadece aşağıdaki paragrafa yer veriliyor:

“Bedensel özelliklerinde ağır derecede ve sürekli olarak işlev kaybı veya bozukluğu (örneğin, bütün düzeltmelere rağmen bedensel, görme veya işitme gücünde tam ya da önemli ölçüde eksiklik) olması nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan adayların seçme ve yerleştirme işlemleri engel türü, engel derecesi, puanları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Sağlık kurulu raporlarında belirtilen engel dereceleri, ÖSYM tarafından incelenecek, adayların engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. Değerlendirme işleminde engel türü ve derecesi dikkate alınarak işlem yapılan adayların Sınav Sonuç Belgesi de buna uygun olarak düzenlenmiş olacaktır.

Kılavuzdaki bu maddeden biz şu sonuçlara varıyoruz:

 • Engelli adaylara verilen ek puanın bir standardı-kat sayısı yok. Adaylara engel derecelerine ve türlerine göre, tercihleri dikkate alınarak ek puan veriliyor. Ancak “şu engele ve şu orana şu kadar ek puan” gibi bir standart yok.
 • Engelli adayların engel türü ve derecesi yerleştirme işlemlerinde dikkate alınıyor ve ayrı bir seçme-yerleştirme işlemine tabi tutuluyor.
 • Engelli adayların tamamı ayrı bir seçme-yerleştirme işlemine tabi tutulmuyor; engel türü ve derecesi dikkate alınarak, ÖSYM’ce gerekli görülen durumlarda bu yola gidiliyor.
 • Engelli adayların sınav sonuç belgesi düzenlenirken, engel durumundan dolayı aldığı bir puan varsa bu belirtiliyor.

Bu şekilde engeli nedeniyle farklı bir puanlama ile değerlendirilen adayların yerleştirme sonuç belgelerinde şu şekilde bir ibare bulunuyor:“Sınav değerlendirme işleminiz, engel türünüz ve engel dereceniz dikkate alınarak yapılmıştır ve ek puanınız YKS puanlarınıza yansıtılmıştır. “ Yani, sınav sonuç belgenizde ek puan bölümünde herhangi bir puan yazmıyor. Obp’den aldığınız puana, engelinizden kaynaklı puan da eklenerek yerleştirme puanlarınız hesaplanıyor.

YKS BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN

Herhangi bir engeli bulunan adayların, YKS başvuru kılavuzunda örneği bulunan SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ DURUMU ‘nu doldurmaları gerekmektedir. Formda ÖSYM sizden; kimlik bilgilerinizi, engel durumunuza ait bilgileri, sınav uygulaması ile ilgili taleplerinizi, sınav salonunda ihtiyaç duyacağınız araç-gereçleri işaretlemenizi istiyor.

YKS başvurusu yapılırken doldurulan YKS ADAY BAŞVURU FORMU’nda da: “SAĞLIK/ENGEL DURUM BİLGİLERİ” kısmında:

“YUKARIDA YER ALAN AÇIKLAMAYI OKUDUM VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNU DOLDURDUM.” bölümünü işaretlemeniz gerekiyor. Formu doldurmayan ve aday başvuru formunda ilgili maddeyi işaretlemeyen adaylar ilgili haklardan yararlanamıyor.

Tabi formu doldurmak engelli olduğunuzu ispatlamaya yetmediği için, ÖSYM sizden:

 • Devlet veya Üniversite hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini,
 • Doldurulmuş Sağlık/Engel Bilgi Formunu,
 • Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini,
 • Engel/sağlık durumlarını anlatan dilekçeyi

başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmanızı istiyor. Sınav başvuru merkezlerinde başvuru yaparken, bu belgeleri yanınızda bulundurmalı ve sisteme bu bilgilerin girişinin yapılmasını sağlamalısınız. Başvurunuzu yaptıktan sonra, başvuru süresi içerisinde, bu evrakları başvuru merkezi aracılığı ile değil; doğrudan ÖSYM’ye postalamanız gerekmektedir. Ancak kalıcı engeli olan adaylar için ÖSYM 2014’ten itibaren verileri sakladığı için, bu adayların bu belgeleri göndermelerine gerek yoktur. Bu adaylar başvuru yaparken sistemde engel bilgilerini göreceklerdir.

Raporunuz kabul edildiği takdirde, ÖSYM sizi engel/sağlık durumlarına uygun şekilde sınava alacak ve gerekli ise okuyucu/işaretleyici yardımı verecek. Sınava Giriş Belgelerinizde “Engelli Salonu” yazılı olacaktır. Raporları kabul edilmeyen adaylar, YKS’ye başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir..

Sınavda, kullanacağınız özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorsanız bu ihtiyaçları ve kullanacağınız gerecin ne olduğunu dilekçenizde ayrıntılı olarak belirtmelisiniz. ÖSYM’ce kabul edildiği takdirde bu gereçleri sınavda kullanabileceksiniz. Bu durumda “Engelli Salonu” yazılı olan Sınava Giriş Belgenizde sınava getirebileceğiniz araç gereç ve cihazlar da belirtilmiş olacaktır.

Başvuru süresi bittikten sonra engel durumu oluşan, Sınav günü bu durumda olacağı bir üniversite veya devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporunda belirtilen ve sağlık kurulu raporunu dilekçe ekinde, sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/ANKARA” adresine ulaştıran ve sağlık kurulu raporları kabul edilen adaylar, engel/sağlık durumları göz önünde tutularak “Engelli Salonlarında” sınava alınacaklardır.

SINAV ESNASINDA ENGELLİLERE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

ÖSYM engel çeşidine göre, adaylara bir takım kolaylıklar sağlıyor (okuyucu yardımı-işaretleyici yardımı-ek süre-büyük puntolu kitapçık-bazı sorulardan muafiyet-tekli salonda sınava girme imkanı gibi). Görme-İşitme-Bedensel-Diğer engel türleri ve Geçici engel durumu şeklinde yapılan tasnife göre adayların engellerinden kaynaklanan güçlüklerin hafifletilmesi amaçlanmaktadır. İlgili kolaylıkların neler olduğuna, başvuru kılavuzundaki “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLARA SINAV UYGULAMALARI” bölümünden bakabilirsiniz. (2019 YKS Kılavuznda 35’inci sayfa ve davamı…)

ENGELLİ ADAYLARIN SINAV UYGULAMALARINDA GENEL KURALLAR

 • Engel/sağlık nedeniyle herhangi bir alet/araç gereç kullanan engelli adaylardan okuyucu talep edenler, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Engeli nedeniyle herhangi bir elektronik alet/araç gereç kullanan engelli adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Vücut üzerine monte edilen ve elektronik olmayan alet ve araçlarla (giysi altında olmak koşulu ile) sınava girecek adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Engelli salonunda herhangi bir alet/araç gereç ile sınava giren aday olması durumunda Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı bu alet/araç gereci tek tek kontrol edecek, bu alet/araç gereç üzerinde metal unsurlar bulunmadığı takdirde adayı binaya alacaktır.
 • Metal nitelikli alet, araç gereç ve cihaz beyanında bulunmadığı halde üzerinde bu tür metal içerikli eşya olan adaylar, atanmış oldukları binalarda söz konusu alet, araç gereç ve cihazla sınava alınmayacaklardır.
 • İşaretleyici yardımı talep eden adaylardan engeli nedeniyle sınavda metal eşya/cihaz alet bulundurmak durumunda olanlar, sınavda soruları yüksek sesle kendileri okuyacak ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Üzerinde cihaz bulunan engellilerden soruları yüksek sesle okumak isteyenler, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
 • Giysi altında kabul edilen cihazların sınav sırasında giysi üzerine çıkartılması veya bedenden ayrılması durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Aday, hemen Bina Sınav Sorumlusu odasına götürülerek sınav süresi boyunca burada bekletilecek, sınavdan sonra bina dışına çıkmasına müsaade edilecektir. Söz konusu cihaz tutanakla ÖSYM’ye gönderilecektir.
 • ÖSYM tarafından her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav binalarına atanan adaylar, ihtiyacı olan araç gereç ve cihazları kendileri getireceklerdir. Sınavdan önce sınav görevlileri bu araç gereç ve cihazları kontrol edecek ve sınav güvenliğini zedeleyecek bir durum olmadığını onaylayıp kullanım izni verdiği takdirde adaylar, söz konusu araç gereç ve cihazlarını sınavda kullanabileceklerdir. Güvenlik ihlali yapan adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.
 • Adaylar, sınavda kullanmak istedikleri cihazların özelliklerini de belirtir dilekçelerini, başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ileteceklerdir. ÖSYM, cihazın özelliklerini inceleyecek ve gerekirse cihaz ile ilgili ek bilgiler talep ederek yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde adayın sınav merkezini belirleyebilecektir. ÖSYM tarafından onaylanmamış ve Sınava Giriş Belgesinde yazılı olmayan bir cihaz ile sınav binasına gelen adaylar, bu cihazları ile sınava alınmayacaklardır.

BURS-KREDİ BAŞVURULARINDA ÖNCELİK

Her ne kadar başvuru aşamaları ile ilgili olmasa da, bu yazıyı okuyacak her genç için önemli bir bilgi olması nedeniyle burs-kredi başvurularındaki durumu da belirtmek istedim. Engel yüzdesi %40’ın üzerinde olan adaylara başvurularda öncelik tanınıyor. Yani bu adaylara şehit çocuklarına, anne-baba kaybı yaşayanlara vb olduğu gibi, burs-kredi çıkma ihtimali daha yüksek.

Hakkında MÜRSEL AKGÜNEY

Şunu da deneyin

DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ (DHBT)

DHBT NEDİR? Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait, imam-hatip, müezzin-kayyum ve …

81 Yorumlar

 1. Bunları nereye göndereceğiz acaba ? Hangi adrese

 2. Şey ben zihinsel engelliyim benim aldığım puan 132 ben hangi üniversite yaza bilirim acaba

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   sadece özel yetenek ile alan programlara başvuru hakkınız var maalesef

  • Merhabalar benim %27 görme %10 süreğen engelim var TYT puanım 351 sıralamam 232bin AYT ile birlikte sayısal puanım 291 sıralamam 277bin
   1. Sorum 2 yıllık şağlık bölümünde heyet raparunu alabilirmiyim
   2. Sorum engelli öğrenciler için ek kontejan varmı eğitim fakültesinde eğer varsa engel oranım yeterli mi ?
   Teşekkürler şimdiden 🙂

   • MÜRSEL AKGÜNEY

    Tercihlerinizi 277 bin olan sıranıza göre yapıyorsunuz ama daha önlerden yazabilirsiniz diğer adaylara göre. ek kontenjan değilde engel durumunuza göre fazladan puan alıyorsunuz, heyet raporu konusunda bilgim yok.

 3. Bedensel engelliyim tyt puanım 177 ytyt puanım 209 bu puanla neresi gelir engelli BESYO için ne yapmam lazım orası gelir mi?

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   Besyo için barajı geçmeniz gerekirdi, 2 yıllık ve özel yetenek şansınız var…

   • 2yıllık da neler gelir sizce engelli olarak

    • MÜRSEL AKGÜNEY

     Bu şekilde buradan yardımcı olmam mümkün değil, yüzyüze destek alın…

    • Merhaba %50 zihinsel engel raporun var ösym ye bildirdim TYT den 131 aldım özel yetenek olarak besyo 800 bin barajı koymuş 131 puan alsam bile baraja takılıyorum resim ve müzik dede böylemi

     • MÜRSEL AKGÜNEY

      Evet baraj var maalesef, ilk barajı geçiyorsunuz 100 üstü aldığınız için ancak öğretmenlik programları için 800 bin barajı geçerli

   • Merhaba, benim oğlumun %20 özgül öğrenme güçlüğü raporu var ancak biz sınava başvuru esnasında bunu belirtmedik ek puan alabileceğini bilmiyorduk ve sınavdan 144 puan aldı, şimdi
    Spor Yöneticiliği için yetenek sınavına girebilirmi?

    • MÜRSEL AKGÜNEY

     Başvuru esnasında belirtmediğiniz için, böyle bir şansımız yok ama siz yine de Ösym’yi arayın

     • Özel üniversitenin Yetenek sınavına girdi
      ancak yök %40 In altında olan raporları kabul etmiyormuş. Oysa ki kılavuzda böyle bir oran belirtmemiş.

     • MÜRSEL AKGÜNEY

      Evet kılavuzda böyle bir oran belirtilmemiş, Yök’ün böyle bir kararı var mı araştırmak lazım

   • Merhabalar oğlumuzun %40 engelli otizm raporu var 142 puan aldı tercih icin ne yapmamiz gerekiyo yardimlariniz icin teşekkürler

 4. %27 görme %10 süreğen engelim var TYT 351 puan aldım sıralamam 232bin AYT sayısal ile birlikte puanım 291 sıralama 277bin oldu nereyi tercih vermeliyim engeli olarak tercih yapabilir miyim ?

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   Tercihlerinizi 277 bin olan sıranıza göre yapıyorsunuz ama daha önlerden yazabilirsiniz diğer adaylara göre.

 5. ek puanlı sözel 321 puan aldım sıralamam 132 bin.. sosyal bilgiler öğretmenliği istiyorum. gelir mi acaba? yerleştirmede nasıl bir avantaj ya da nasıl bir yerleştirme önceliği olur bilmiyorum. engel oranım %42 görme ve kronik olarak geçiyor raporda (37 görme 5 kronik)

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   Yazıda yazdığım gibi bunun için belirli bir oran yok, ösym engel bilgisi dikkate alınarak yerleştirilir diyor. Ancak bunun ciddi bir avantaj olduğunu söyleyebilirim…

 6. merhabalar kardeşimde ortapedik engelli ama sınava normal girdi engelli koşulu belirtmedik bilmiyorduk bir faydası oldugunu barajı geçemedi bu saatten sonra tercihlerden yararlanabilir mi ösym ye bildirsek acaba . baraj 100 müş galiba

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   100 özel yetenek barajı ancak siz evrak gönderimi yapmadığınız için sizde bu geçerli değil, herkes için geçerli olan barajlar:2 yıllık tercih için 150, 4 yıllık için 180 alması gerekir

   • Mürsel bey merhaba ben %65 ortopedik engelliyim saglık teknisyeni olarak bir kurulusta görev yapmaktayım simdi 2 yıl yada 4 yıl üniversite okumak istiyorum engelli raporunun bana faydaları nelerdir bilmek istiyorum tesekkiürler

 7. Merhaba size bir sorum olacak
  Bir arkadaş ile netlerimi karşılaştırdığım zaman 5 6 net fark olmasına rağmen aramızda 125 bin fark var
  Acaba bana ek puan gelip gelmediğini nasıl öğrenebilirim.

 8. Öncelikle Merhaba. Ben ruhsal ve fuygusal engelliyim ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hastasiyim. Bu seneki YKS sınavına başvuru yaptım ve bana Fikkat Eksikliği hiperaktivite bozukluğundan dolayi 30 dakika ek süre tanındı. Acaba bu YKS sınavında tanınan ek süre hakkı Dikey Geçiş Sınavında da(Yani DGS’de) ek süre taninır mı? Bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   Konu hakkında net bilgim yok dgs kılavuzunu okumamız lazım ancak o da Ösym sınavı olduğu için muhtemelen aynı hak tanınır…

  • Lütfen nasıl ek süre aldığınızı detaylıca anlatın.Bende dehb hastasıyım

 9. Mrb bn de bu yazdıklarınızı bilmeden sınava girdim bunlarla ilgili hic bi basvuru yapmadm ve %54 engelim var 2 yillik istiyorum ve baraji da gectm sorum ise uni kayit sirasinda veya burs basvuru siransinda durumumu bildirirsem bna bi ayricalik taninir mi acaba?

 10. Merhaba, benim oğlumun %20 özgül öğrenme güçlüğü raporu var ancak biz sınava başvuru esnasında bunu belirtmedik ek puan alabileceğini bilmiyorduk ve sınavdan 144 puan aldı, şimdi
  Spor Yöneticiliği için yetenek sınavına girebilirmi?

 11. Merhaba benim oğlumun 7 düzeyinde özel koşul gereksinimi yani %90ve üzerine denk geliyor bunuda başvuru sırasında belirtitik şimdi tercih yaparken nasıl bir yol izlememişiz gerekiyor tyt olarak 241 ve söz olarak 235 puan aldi ek pan alma durumumuz nedir teşekkür ederim

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   Siz tercihlerinizi yaparken fazladan bir şey yapmıyorsunuz, sadece sıranızın çok daha önünden de yazmanızı öneririm, ösym engel durumuna göre ek puanı kendi belirleyip, yerleştirme sonuç belgenize yansıtıyor…

 12. kadir söylemez

  merhaba arkadaşlar,
  yks klavuzda belirtildiği şekilde bir dilekçe ekinde %55 raporumu başvuru süresi içinde ösym engelliler idaresi başkanlığına ilettim.
  Sınava giriş belgemde enlliler salonu yazıyordu. engelli salonunda sınava girdim.
  sorum şu ki sınav sonuç belgemde ek puana ilişkin bir ibare yok acaba değerlendirme yapıldı da puan mı verilmedi yoksa değerlendirme yerleştirme işlemleri sırasında mı yapılıyor. bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   yazıda ve videoda da belirttiğim gibi, ek puan yks sonuç belgesinde zaten yazmaz. Yerleştirme yapılırken engel seviyeniz dikkate alınır ve o sırada eklenir. siz de bunu yerleştirme sonuç ekranında görebilirsiniz…

 13. %54 görme engelliyim engel durumumu belirttiğim halde ÖSYM den gelen bilgi doğrultusunda engel durumuma ilişkin yks puanima işlendiğini söyleniyor ben hesaplama yaptığımda 3 puan kesmiş oluyorlar 137 aldığım yks puanı ile engelli olarak hangi üniversite kabul eder bilmiyorum 800.000 barajı her üniversite için geçerli mi? Yetenek sınavını geçsek bile bu engele takılmamız çok saçma sonuçta engelliyiz ve bu şekilde önümüze bir başka engel koymaları hiç adil değil..

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   800 bin herkes için geçerli maalesef, sizin için 150 olan baraj 100 e çekiliyor, öğretmenlik programları dışındaki özel yetenek programlarında 800 bin şartı yok

 14. Merhaba tercih yaparken normal tercih mi yapıyoruz yoksa engelliler için olan farklı mı yani tercih yaparken nereye bakmamız gerekiyor

 15. Abi engelli raporum var %40 burs ve yurt başvurularında bildiğim kadarıyla öncelik tanınıyor ama raporum e devletten gözükmüyor sıkıntı olur mu sıkıntı olursa bu durumda ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   e devlette gözükme durumu ile ilgili bilgim yok

  • Engelliyim özel yetenek sınavını kazandığım da kayıt için herhangi bir para alıyorlar mı lütfen bilgi veriniz

   • MÜRSEL AKGÜNEY

    Devlet üniversitelerinde ikinci öğretimler dışında harç ücreti yok. Ancak sanırım bazı üniversitelerde harç normal öğretimden de alınıyor. Bu konuda yeterli bilgim yok ancak katkı kredisi ve öğrenim kredisi de var. Onlardan da faydalanabilirsiniz…

 16. Merhabalar oğlumuzun %40 engelli otizm raporu var 142 puan aldı tercih icin ne yapmamiz gerekiyo yardimlariniz icin teşekkürler

 17. merhabalar,ben ek puan ile sayısal 171k sıralamamı 161kya çektim tercih yaparken hangi sıralamayı dikkate almam gerekiyor?
  bir de geçen sene 194kyla kapatmış atatürk ü. hemşirelikte bu sefer aşırı oynama olur mu yani yerleşememe ihtimalim var mı?

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   Bunun için “Tercih Listesi Nasıl hazırlanır?” konulu video yapmıştım youtube gelecekreberim kanalında, onu izleyin lütfen…

   • Merhaba yüzde 60 doğuştan bedensel engelli kardeşim var sayısal puanı 355 siralmasi 153 binde eczacılığı istiyor ama eczacılık en düşük 90 binlerde kapatıyor sizce gelme olasılığı varmı

  • Merhaba ben %70 görme engelim var . Ek puan verdiklerini yazmışlar ancak ben sonuç belgem de ekV puanımı göremedim. Nasıl öğrenebilirim ? Ve birde bu ek puan benim tercihlerimi etkiler mi? Şimdiden teşekkürler.

   • MÜRSEL AKGÜNEY

    Aslında bunun cevabı yazıda ve videoda var, ek puan sonuç belgenizde zaten olmuyor yerleştirme esnasında ekleniyor size. yerleştirme sonuç belgenizde göreceksiniz yani ek puanınızı…

 18. Merhaba benim engelim %70 bana ek. Puan verdiklerini yazmışlar ancak ben ek puanımı göremiyorum . Ne yapmalıyım ? Ve bu ek puan benim tercihlerimi etkiler mi? Şimdiden teşekkürler

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   Aslında bunun cevabı yazıda ve videoda var, ek puan sonuç belgenizde zaten olmuyor yerleştirme esnasında ekleniyor size. yerleştirme sonuç belgenizde göreceksiniz yani ek puanınızı, siz tercihlerinizi diğer adaylara göre daha geniş bir aralıktan yazarsınız.

 19. Diyabet hastası %40 engeli olan biri için kaç puan oynama olabilir acaba. Kaç puan yukarısını yazmak mantıklı olur

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   puanı unutun öncelikle, sıra ile tercih yapın, gelecekrehberim youtube kanalında tercih listesi nasıl hazırlanır konulu video var onu izleyin, oradakinden yüzde 20 daha önleri yazabilirsiniz…

 20. Benim puanım engel durumuma göre düzenlenmiş ama istediğim bölümü tercih ederken ek puansız sıralamanız dikkate alınacaktır diyor.Bunu açıklar mısınız?Tercihim geçersiz mi olur?

 21. yüzde 52 işitme engelliyim.sınav şonuç belgemde ek puan yks puanlarını yansıtılmıştır diyor.tercih yaparken ek puan verilecek mi, sıralamalarına göre mi yapılmalı.

 22. Merhabalar, %60 engel raporum var kronik olarak, yks başvururken bildirmedim. Tercihlerimi yaptım ve sonradan engelli kontenjanları olan üniversitelere denk geldim.Tam yerleştirme aşamasında yani şu an ösym engel durumu bildirsem ek puan vermese de o engelli kontenjanından yararlanabilir miyim ?

 23. Ben Epilepsi hastası %65 Engelli Raporum vardır. Ben Hastalığımı Raporumu ÖSYM Sınavına Dilekçeyle Bildirmişim. Ben YKS 2020 Sınavında 134 puan aldım. Ben bu puanla nereleri tercih yapabilirim.Özel Yetenekle Sınavıyla öğrenci alan Üniversiteler hangileridir ve hangi bölümlerdir. Ben bu puanla Açıköğretim Programlarını tercih edebilirmiyim.

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   özel yetenek programları için kılavuzdan tablo 5 e bakın, başka tercih hakkınız yok, özel yetenek için bizzat üniversiteye başvuruda bulunmalısınız ve hepsinin tarihleri farklıdır, takip etmelisiniz…

  • Merhabalar ben tyt ile 2yillik ön lisans programına yerlestirildim kaydımı e kayit üzerinden yapicam ama engelli oldugum icin galiba kayıt ücretinden muafim sorum şu ki şehir dışındayım ve e kayit üzerinden kayıt yaparsam raporu mu nasıl ibraz edebilirim

 24. Halim karslıgul

  Mürsel bey mrb. Bn engelli barajının yüz oldgunu bilmediğim için 2019 tyt sınavına direk raporsuz girdim ve 149 aldım. Ama sizin dediğinize göre bu puan iki yıl geçerli imiş. Bn ösymye raporumu hemen yollasam bu puanımı kullanabilrmiyim ne yapmam lazım

  • MÜRSEL AKGÜNEY

   100 özel yetenek için geçerli, ilgili videomu da izlemenizi öneririm. Ayrıca geriye dönük bu işlemi uygulamanız mümkün olmayabilir…

 25. Ahmet Kapucu

  Merhaba,
  Ben kilomdan dolayi, %43 surekli engelliyim devletten saglik raporumda var. 2021 YKS sinavina girecegim kayit oldum. Sinavla ilgili herhangi bir istegim yok normal insanlar gibi sinava girebilirim. Fakat, osym de engellilik durumunu engelli olarak degistirmek istiyorum ileride ekoss ye falan girmen için ve engellilere sunulan ayricaliklardan yararlanmak için.

  Bunun icin engelli dilekcesi, saglik raporumu ve saglik engel bilgi formunu doldurup osym ye gondermem yetermidir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir